ГЛАВНАЯО КОМПАНИИАВИАБИЛЕТЫTRAVELSIMАГЕНТСТВАМКОНТАКТЫ
+38044 502 0 444


КОНТАКТЫ
Адрес: 02140, Киев, Проспект Бажана 14А, офис 2А
Телефон: +(38 044) 502-0-444
Факс: +(38 044) 502-0-454
E-mail: info@hermes-ua.com
 

Страхование туристов

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

 

СТРАХОВИК – страхова компанія, що приймає на себе за Договором страхування за визначену винагороду (страхову премію) зобов'язання відшкодувати витрати, пов'язані з наданням Застрахованій особі невідкладних медичних та інших послуг, що виникли в результаті страхового випадку, передбаченого дійсними Правилами.

СТРАХУВАЛЬНИК - юридична особа, яка організує поїздку або подорож фізичних осіб (Застрахованих осіб) за кордон, або дієздатна фізична особа, що уклала договір страхування на свою користь або на користь третіх осіб (далі - Застраховані особи).

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - фізична особа, що виїжджає за кордон та знаходиться під страховим захистом.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно якої Страховик бере на себе зобов'яза­ння при настанні страхового випадку здійснити виплату страхо­вого відшкодування, а Страхувальник зобов'язується сплатити страхову премію у визначений строк та виконувати інші умови договору.

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик, згідно умов страхування, зобов'язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ПЛАТА, ВНЕСОК) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику, згідно з дого­вором страхування.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - грошова сума, яка виплачується Страховиком за умовами страхування при настанні страхового випадку, та яка може складати всю страхову суму або її части­ну

СТРАХОВИЙ РИЗИК - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості на­стання.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - подія, передбачувана договором страху­вання, яка відбулась під час дії договору страхування, докумен­тально підтверджена, з настанням якої виникає обов'язок Стра­ховика здійснити виплату страхового відшкодування Страху­вальнику (Застрахованій особі) або іншій особі, яка визначена у договорі страхування (сервісній компанії (службі).

ФРАНШИЗА - частина збитків, що не відшкодовується Страхови­ком згідно з Договором страхування.

РАПТОВЕ ГОСТРЕ ЗАХВОРЮВАННЯ- гостре, різке погіршення здо­ров'я у зв'язку з несподіваною хворобою або гострим станом Застрахованої особи, що становить загрозу її життю та здо­ров'ю та вимагає надання негайної медичної допомоги.

ЗАГРОЗА ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ'Ю - ситуація або стан Застрахованої особи, при яких ненадання негайної медичної допомоги може призвести до значного та тривалого розладу функцій організму або його окремого органу, появи важких ускладнень внаслідок гострого захворювання, або смерті Застрахованої особи.

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК- раптова, непередбачена подія, що не за­лежить від волі Застрахованої особи, яка відбулась під час дії договору страхування та призвела до тілесних пошкоджень За­страхованої особи або її смерті.

ТІЛЕСНІ ПОШКОДЖЕННЯ - травма, поранення, опіки, що були отримані Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час поїздки за кордон та під час дії договору страхування, та потребують госпіталізації або амбулаторного лікування.

ГОСТРИЙ БІЛЬ - реакція нервової системи людини на зовнішній або внутрішній подразник, яка у випадку ненадання невідклад­ної медичної допомоги може призвести до розвитку больового шоку, що становитиме загрозу життю Застрахованої особи.

БЛИЗЬКІ РОДИЧІ ЗАСТРАХОВАНОЇ'ОСОБИ - чоловік/дружина, діти, мати, батько, рідні брати або сестри Застрахованої особи.

СЕРВІСНА КОМПАНІЯ (СЛУЖБА) - асистанська компанія, що діє від імені та за дорученням Страховика по організації необхідної допомоги Застрахованим особам та координує їх дії при на­станні надзвичайної події та страхового випадку.

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ - увесь світ, за винятком України, країни постійного проживання Застрахованої особи, та країни, громадянином якої вона є. зон збройних конфліктів, та таких, що знаходяться під санкцією ООН.

КРАЇНА ПЕРЕБУВАННЯ - територія іноземної держави, на якій знаходиться Застрахована особа в період дії договору стра­хування. Під час дії договору страхування Застрахована особа може відвідувати декілька іноземних країн, при цьому договір страхування буде діяти на території кожної з цих країн.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строй

 

 

 

Договір страхування

 

 

 

поліс

 

відповідальності перед третіми особами за витрати у разі раптового захворювання,

 

 

 

 

 

нещасного випадку або іншої непередбаченої події при виїзді за кордон

 

 

страхове товариство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАХУВАЛЬНИК /POLICY HOLDER

П.І.Б./ name and first name

Дата народження / date of birthday

Паспорт / passport

IVANOV OLEKSANDR

04.05.1972

AM №4555090

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА / INSURED

П.І.Б./ name and first name

Дата народження / date of birthday

Паспорт / passport

1. IVANOVA ANNA

04.05.1977

AM №4555091

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адреса страхувальника / policy holder's addres

 

 

 

 

 

 

 

 

М. КИЇВ, ВУЛ. ТВЕРСЬКА16, КВ.6

телефон /

80445292702

telephone

період страхування / effective period

кількість діб

страхова сума на 1 щсобу/

Загальна страхова премія /

Дата підписання /

з / from

по / to

amount of days

insurance coverage p/p

total premium

Date of signing

14.09.2006

21.09.2006

ОО8

30000

 дол. США

ОО32.00

Грн.

13.09.2006

USD

UAH

Територія страхування /

Європа

весь світ /

Програма /

A B C D

 

Код тарифа

З умовами Договору та

печатка

Insurance effective territory

Europe

world

Programm

 

tariff's code

Правилами страхування

seal

Умови страхування /

Багаторазові поїздки

Туристична группа /

Сімя /

Безумовна франшиза/

ознайомлений(а) та

підпис предст.

Terms of insurance

Repeated trips

Tourist group

Family

 

Deductible

згоден(на)

страховика/

 

+

Одноразова поїздка /

Заняття спортом /

Потрібне закреслити /

О20

дол. США/

підпис страхувальника /

signature of the

 

 

Unitary trip

Employment of sports

required cross out

USD

signature of insured

representative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agent of insurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

________

Увага! Додаток №1 є невід'ємною частиною цього Договору.

 

 

 

 

 

 

 

Страховик: ЗАТ "Страхове товариство "Стройполіс". Україна, м. Київ, вул.Жилянська, 5-б, офіс 2. Тел./факс (38044) 2392311, 2392314, e-mail info@stroypolicy.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОГОДА
КУРСЫ ВАЛЮТ
Курсы валют на PROext


ГЛАВНАЯО КОМПАНИИАВИАБИЛЕТЫTRAVELSIMАГЕНТСТВАМКОНТАКТЫ
Copyright Hermes 2008Создание веб-сайта:
WebCreativeStudio.com